DANH MỤC SẢN PHẨM
Quay lại
Giày cloud lite chạy bộ nữ
ARVN120-6
1,690,000 VND
Giày cloud lite chạy bộ nữ
ARVN120-5
1,690,000 VND
Giày cloud lite chạy bộ nữ
ARVN120-4
1,690,000 VND
Giày cloud lite chạy bộ nữ
ARVN120-2
1,690,000 VND
Giày cloud lite chạy bộ nữ
ARVN120-1
1,690,000 VND
Giày cloud lite chạy bộ nam
ARVN121-6
1,790,000 VND
Giày cloud lite chạy bộ nam
ARVN121-5
1,790,000 VND
Giày cloud lite chạy bộ nam
ARVN121-4
1,790,000 VND
Giày cloud lite chạy bộ nam
ARVN121-3
1,790,000 VND
Giày cloud lite chạy bộ nam
ARVN121-2
1,790,000 VND
Giày cloud lite chạy bộ nam
ARVN121-1
1,790,000 VND
Áo thể thao nam
ATLN003-5
860,000 VND
Áo thể thao nam
ATLN003-2
860,000 VND
Áo thể thao nam
ATLN003-1
860,000 VND
Áo thể thao nữ
AFDN406-2
1,190,000 VND
Áo thể thao nữ
AFDN406-1
1,190,000 VND
Áo thể thao nam
AFDN039-3
1,390,000 VND
Áo thể thao nam
AFDN039-1
1,390,000 VND
Áo thể thao nam
AFDN005-4
1,690,000 VND
Áo thể thao nam
AFDN005-3
1,690,000 VND
Áo thể thao nam
AFDN005-1
1,690,000 VND
Giày thể thao nữ
ARBN056-1
1,590,000 VND
Áo gió thể thao nam
AFDN145-4
1,490,000 VND
Áo gió thể thao nam
AFDN145-2
1,490,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN211-4
590,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN211-3
590,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN211-2
590,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN211-1
590,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN203-4
590,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN203-3
590,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSN186-4
550,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSN186-3
550,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSN186-2
550,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSN186-1
550,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN185-2
690,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSN138-5
530,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSN138-4
530,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSN138-3
530,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSN138-1
530,000 VND
Giày thể thao nam
ARHN027-2
1,690,000 VND
Giày thể thao nam
ARBN011-3
1,690,000 VND
Giày thể thao nam
ARKN005-1
1,590,000 VND
Giày thể thao nam
ARHN027-1
1,490,000 VND
Giày thể thao nam
ARHN019-5
1,490,000 VND
Giày thể thao nữ
ARBN026-1
1,590,000 VND
Giày thể thao nữ
ARBN012-2
1,590,000 VND
Giày thể thao nam
ARHN023-4
1,890,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN123-3
550,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN123-1
550,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSN074-5
550,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSN074-4
550,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSN074-3
550,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSN074-2
550,000 VND
Áo thể thao nữ
AVSN018-4
590,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN271-2
580,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN271-1
580,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSN184-2
550,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSN184-1
550,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN155-4
630,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN155-3
630,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN155-2
630,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN155-1
630,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN093-5
890,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN093-3
890,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN093-2
890,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSN084-4
530,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSN084-3
530,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSN084-2
530,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN133-4
740,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN133-3
740,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN133-2
740,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN119-7
650,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN119-6
650,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN119-3
650,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN111-3
770,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN044-4
520,000 VND
Giày Chạy Bộ Nam Supper Light 15
ARBN009-8
1,890,000 VND
Giày thể thao nữ
ARHN028-4
1,850,000 VND
Áo thể thao nữ
AVSN018-1
590,000 VND
Giày chạy bộ nữ Super Light 15
ARBN016-1
1,850,000 VND
Giày chạy bộ nữ Super Light 15
ARBN016-8
1,850,000 VND
Giày chạy bộ nữ Super Light 15
ARBN016-5
1,850,000 VND
Giày chạy bộ nữ Super Light 15
ARBN016-2
1,850,000 VND
Giày chạy bộ nam Super Light 15
ARBN009-10
1,890,000 VND
Giày chạy bộ nam Super Light 15
ARBN009-6
1,890,000 VND
Giày chạy bộ nam Super Light 15
ARBN009-5
1,890,000 VND
Giày chạy bộ nam Super Light 15
ARBN009-12
1,890,000 VND
Giày chạy bộ nam Super Light 15
ARBN009-2
1,890,000 VND
Giày thể thao nữ
ARBN026-3
1,590,000 VND
Giày thể thao nữ
ARKN008-1
1,590,000 VND
Giày thể thao nữ
ARHN028-5
1,850,000 VND
Giày thể thao nữ
ARHN028-1
1,850,000 VND
Giày thể thao nam
ARHN021-5
1,990,000 VND
Giày thể thao nam
ARBN011-2
1,690,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSN032-4
490,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSN032-3
490,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSN032-2
490,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSN032-1
490,000 VND
Giày chạy bộ kid Super Light 15
YKFN036-7
1,590,000 VND
Giày chạy bộ kid Super Light 15
YKFN036-2
1,590,000 VND
Giày chạy bộ kid Super Light 15
YKFN036-1
1,590,000 VND
Giày thể thao nữ
ARKN008-3
1,590,000 VND
Giày thể thao nam
ARKN005-3
1,590,000 VND
Giày thể thao nam
ARHN023-6
1,890,000 VND
Giày thể thao nam
ARHN023-2
1,890,000 VND
Giày thể thao nữ
ARBN078-1
1,390,000 VND
Giày thể thao nam
ARBN007-5
1,590,000 VND
Giày thể thao nam
ARBN007-2
1,590,000 VND
Giày thể thao nam
ARBN007-1
1,590,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN041-2
890,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN041-1
890,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSP026-4
690,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN029-4
650,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN029-2
650,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN023-5
650,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN023-3
650,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN023-2
650,000 VND
Giày chạy bộ nam SMART SHOES
ARBM181-8
1,690,000 VND
Giày chạy bộ nam SMART SHOES
ARBM181-2
1,690,000 VND
Giày chạy bộ nam SMART SHOES
ARBM181-1
1,690,000 VND
Giày chạy bộ nữ SMART SHOES
ARBM188-8
1,590,000 VND
Giày chạy bộ nữ SMART SHOES
ARBM188-6
1,590,000 VND
Giày chạy bộ nữ SMART SHOES
ARBM188-5
1,590,000 VND
Mũ lưỡi trai LiNing
AMYN016-3
290,000 VND
Mũ lưỡi trai LiNing
AMYN016-2
290,000 VND
Mũ lưỡi trai LiNing
AMXN004-3
2,800,000 VND
Giày thể thao nữ
ARKN004-3
1,590,000 VND
Giày thể thao nam
ARKN003-1
1,590,000 VND
Giày thể thao nữ
ARHN046-3
1,600,000 VND
Giày thể thao nam
ARHN037-5
1,690,000 VND
Giày thể thao nam
ARHN037-4
1,690,000 VND
Giày thể thao nam
ARHN009-2
1,890,000 VND
Giày thể thao nữ
ARBN024-4
1,500,000 VND
Giày thể thao nữ
ARBN024-1
1,500,000 VND
Giày thể thao nam
ARBN019-3
1,500,000 VND
Giày thể thao nam
ARBN019-2
1,500,000 VND
Giày thể thao nam
ARBN019-1
1,500,000 VND
Giày thể thao nam
ARBN003-3
1,490,000 VND
Giày thể thao nam
ARBN003-2
1,490,000 VND
Giày thể thao nam
ARBN003-1
1,490,000 VND
Giày thể thao nữ
ARBN002-5
1,490,000 VND
Giày thể thao nữ
ARBN002-4
1,490,000 VND
Giày thể thao nữ
ARBN002-2
1,490,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN011-4
790,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN011-3
790,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN079-3
790,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN079-2
790,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN007-4
750,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN007-1
750,000 VND
Quần chạy bộ nam
AKSN005-1
890,000 VND
Giày thể thao nữ
ARHN046-1
1,600,000 VND
Giày thể thao nam
ARHN037-1
1,690,000 VND
Giày thể thao nữ
ARHM054-4
1,450,000 VND
Giày thể thao nữ
ARHM054-1
1,450,000 VND
Giày thể thao nam
ARHM039-3
1,500,000 VND
Giày thể thao nam
ARHM039-1
1,500,000 VND
Giày thể thao nữ
ARHM032-9
1,450,000 VND
Giày thể thao nữ
ARHM032-8
1,450,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSN024-2
590,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSN024-1
590,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSM242-3
560,000 VND
Áo thể thao nam
ATSM237-2
580,000 VND
Áo thể thao nam
ATSM237-1
580,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSM226-4
490,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSM226-3
490,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSM214-2
750,000 VND
Quần luyện tập nam
AKSM255-4
730,000 VND
Quần chạy bộ nam
AKSM235-1
730,000 VND
Quần chạy bộ nữ
AKSM124-1
590,000 VND
Bộ bóng rổ nam
AATN005-2
650,000 VND
Bộ bóng rổ nam
AATN005-1
650,000 VND
Giày chạy bộ nữ
ARHN014-4
1,890,000 VND
Giày chạy bộ nữ
ARHN014-3
1,890,000 VND
Giày chạy bộ nam
ARHN013-3
1,890,000 VND
Giày chạy bộ nam
ARHN013-1
1,890,000 VND
Giày chạy bộ nữ
ARHN012-1
1,400,000 VND
Giày chạy bộ nam
ARHN007-3
1,500,000 VND
Giày chạy bộ nữ
ARHM074-4
1,400,000 VND
Giày chạy bộ nữ
ARHM074-3
1,400,000 VND
Giày chạy bộ nữ
ARHM074-2
1,400,000 VND
Giày chạy bộ nữ
ARHM074-1
1,400,000 VND
Giày chạy bộ nữ
ARHM068-6
1,800,000 VND
Giày chạy bộ nữ
ARHM068-5
1,800,000 VND
Giày chạy bộ nữ
ARHM068-3
1,800,000 VND
Giày chạy bộ nữ
ARHM068-1
1,800,000 VND
Giày chạy bộ nam
ARHM055-5
1,890,000 VND
Giày chạy bộ nam
ARHM055-4
1,890,000 VND
Giày chạy bộ nam
ARHM055-3
1,890,000 VND
Giày chạy bộ nam
ARHM053-3
1,500,000 VND
Giày chạy bộ nam
ARHM053-1
1,500,000 VND
Giày chạy bộ nam
ARHM021-6
1,400,000 VND
Giày chạy bộ nữ
ARBM088-6
1,600,000 VND
Giày chạy bộ nữ
ARBM088-3
1,600,000 VND
Giày chạy bộ nam
ARBM057-6
1,690,000 VND
Giày chạy bộ nam
ARBM057-5
1,690,000 VND
Giày chạy bộ nam
ARBM057-1
1,690,000 VND
Áo nỉ thể thao nữ
AWYM028-3
1,190,000 VND
Áo nỉ thể thao nam
AWYM021-1
1,390,000 VND
Giày chạy bộ thể thao nam
ARHM019-5
1,890,000 VND
Giày chạy bộ thể thao nam
ARHM019-1
1,890,000 VND
THÔNG TIN LIÊN HỆ Tắt

Liên hệ

CÁC ĐIỂM BÁN LI-NING CHÍNH HÃNG:

I. HỆ THỐNG LI-NING CONCEPT:

- LI-NING TIMES CITY
Địa chỉ: Shop D2-05 Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024.3200.6708

- LI-NING ROYAL CITY
Địa chỉ: Shop B2-R4 - 01 - số 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024.62620835

- LI-NING SAVICO MEGA MALL
Địa chỉ: Shop 101 - T1 - số 07 - 09 Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: 024.6257.3237

- LI-NING THE GARDEN
Địa chỉ: Shop S21 - T2 - khu đô thị The Manor, đường Mễ Trì, Mỹ Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.3787.6913

- LI-NING VINCOM BÀ TRIỆU
Địa chỉ: L3 - 62, TTTM Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội. Điện thoại: 024.71089866

- LI-NING BIGC THĂNG LONG
Địa chỉ: Shop 16, 17, tầng 1, 222 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.3783.2945

- LI-NING HỒ TÙNG MẬU
Địa chỉ: Số 23 đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.6666.2898

- LI-NING DISCOVERY CẦU GIẤY
Địa chỉ: G1-09-10 -Tầng 1 tòa nhà Discovery Complex 302 Cầu Giấy, Hà Nội.

- LI-NING CHÙA BỘC 
Địa chỉ: Số 55 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 0243.212.7524

- LI-NING HÀNG BÔNG
Địa chỉ: Số 124, Hàng Bông, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.3200.9721

- LI-NING HÀNG BÔNG
Địa chỉ: Số 58, Hàng Bông, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.3938.1114

- LI-NING TÔN ĐỨC THẮNG
Địa chỉ: Số 227, Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 024.3513.4557

- LI-NING HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 145, Km10, Trần Phú, Hà Đông, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024.3354.0816

- LI-NING NGUYỄN THÁI HỌC
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học, Quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 024.3734.7782

- LI-NING AEON MALL LONG BIÊN
Địa chỉ: Số 27 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: 024.6666.7261

- LI-NING HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 94, Cầu Đất, TP Hải Phòng. Điện thoại: 0225.384.3198

- LI-NING VINCOM HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 1 Lê Thánh Tông – Quận Ngô Quyền – Thành phố Hải Phòng. Điện thoại: 0225.229.9918

- LI-NING VINCOM THANH HÓA
Gian hàng L1-01 TTTM Vincom Thanh Hóa - 27 đường Trần Phú, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa. Điện thoại: 0237 3729 592

- LI-NING VINCOM BẮC NINH
Địa chỉ: L1-09 TTTM Vincom Bắc Ninh - Ngã 6 Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, TP. Bắc Ninh. Điện thoại: 0222 3908103

- LI-NING VINCOM VIỆT TRÌ
Địa chỉ: Gian hàng L11-12, TTTM Vincom Việt Trì, Số 2 Quảng trường Hùng Vương, P Việt Trì, Phú Thọ. Điện thoại: 0210 2493 366

- LI-NING VĨNH PHÚC
Địa chỉ: Số nhà 44-46 đường Mê Linh, phường Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Điện thoại: 02113843388

- LI-NING VINCOM HẠ LONG
Địa chỉ: Gian hàng L1-25 TTTM Vincom Hạ Long - Khu Cột Đồng Hồ, P. Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

- LI-NING AEON MALL BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Gian hàng F31 - TTTM AEON Mall Bình Dương - Khu phức hợp Canary, Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 02743799493

- LI-NING VẠN HẠNH
Địa chỉ: Ô số 02-3, Tầng 2, Số 11, Đường Sư Vạn Hạnh kéo dài, phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0283.6366.631

- LI-NING THƯỜNG TÍN
Địa chỉ: Số 218 Phố Ga – thị trấn Thường Tín, Hà Nội. Điện thoại: 0968.319.401

- LI-NING THẠCH THẤT
Địa chỉ: 12 đường 419 Bình Phú, Thạch Thất,  Hà Nội. Điện thoại: 0986.220.686

- LI-NING THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Số 413 Lương Ngọc Quyến - TP.Thái Nguyên. Điện thoại: 020.86550999

- LI-NING HÒA BÌNH
Địa chỉ: 601 Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Điện thoại: 0918.983.668/ 0985.736.686

- LI-NING LẠNG SƠN
Địa chỉ: Số 22 Lê Lợi - Tp.Lạng Sơn. Điện thoại: 0948.606.666

- LI-NING HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 95 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương. Điện thoại: 0220.385.6161

- LI-NING CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
Địa chỉ: Số 20 Trần Phú, Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh. Điện thoại: 0169.345.1286

- LI-NING HẠ LONG - QUẢNG NINH
Địa chỉ: Số 397/399 Lê Thánh Tông - Tp.Hạ Long - Quảng Ninh. Điện thoại: 0169.345.1286

- LI-NING THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 10 Lê Quý Đôn kéo dài, TP Thái Bình. Điện thoại: 0979.027.783 - 0968.600.656

- LI-NING THANH HÓA
Địa chỉ: 378 Trần Phú, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0977.999.296

- LI-NING VINH
Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh. Điện thoại: 0979.798.050.

- LI-NING SƠN LA
Địa chỉ: 79 Trường Chinh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 0963.909.395

- Trung tâm thời trang HOÀNG GIA
Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 5, Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang. Điện thoại: 0973 55 96 96


II - HỆ THỐNG MULTI - SIÊU THỊ:


- MAXXSPORT ROYAL CITY
Địa chỉ: Gian hàng B2-R3-18, 19  - TTTM Royal City - 72A Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Hà Nội. Điện thoại: 024.6666.1898

- MAXXSPORT HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 15 đường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: 024.3200.3187

- MAXXSPORT YÊN BÁI
Địa chỉ: L1-05, tầng 1 TTTM Vincom Yên Bái, tổ 64,65,67 đường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái. Điện thoại: 0216.222.0299

- MAXXSPORT VINCOM HẠ LONG
Địa chỉ: Gian hàng L1-01, TTTM Vincom Center Hạ Long, Khu cột Đồng Hồ, P.Bạch Đằng, TP. Hạ Long. Điện thoại: 033.246.0546

- MAXXSPORT VĨNH YÊN
Địa chỉ: Số 3, Tòa nhà Kết Hiền, đường Mê Linh, Phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0911.279.263

- MAXXSPORT BẮC NINH
Địa chỉ: Số 202 Trần Phú, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 02.222.221.886

- MAXXSPORT NINH BÌNH
Địa chỉ: 830-832 Trần Hưng Đạo, phố Phúc Tân, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình. Điện thoại: 022.9249.2345

- MAXXSPORT VINCOM THANH HÓA
Địa chỉ: Gian hàng L1-04-05, TTTM Vincom Thanh Hoá, Nguyễn Du, Trần Phú, Lê Hoàn, Triệu Quốc Đạt, Điện Biên, T.P Thanh Hoá. Điện thoại: 0237.372.9665

- MAXXSPORT NAM ĐỊNH
Địa chỉ:  Số 122, phố Quang Trung, T.P Nam Định. Điện thoại: 0228 3666 988

- MAXXSPORT AEON BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: F25 Tầng 1 - TTTM AEON - Bình Dương CANARY, Khu Phức hợp CANARY, Đại Lộ Bình Dương, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 065.037.63476

- CỬA HÀNG THỂ THAO LI-NING, ADIDAS SƠN TÂY
Địa chỉ: Số 48 Phùng Khắc Khoan, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Điện thoại: 0914.899.412

- LI-NING SƠN TÂY
Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Thái Học, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Điện thoại: 0242.346.1000

- GO SPORT
ĐC: Số 42 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0888.117.999 

- THẾ MỪNG SPORT
Địa chỉ: 259 Đường Cao Lỗ, Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội (Đối diện UBND xã Uy Nỗ). Điện thoại: 0987.990.799 - 024.3883.2462

- MAXXSPORT BẮC GIANG
Địa chỉ: Số 139 Lê Lợi - TP. Bắc Giang. Điện thoại: 0948.606.666

- HẢI DƯƠNG SPORT (SƠN LA)
Địa chỉ: Số 283 Chu Văn Thịnh - Tô Hiệu - TP. Sơn La (Cách chợ trung tâm 500m bên tay phải đi về hướng Hà Nội). Điện thoại: 0963.909.395

- MAXXSPORT LẠNG SƠN
Số 63 đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn. Điện thoại: 0982.969.111

- MAXXSPORT VINCOM PLAZA SƠN LA
Gian hàng L1-04, Trường Chinh, phường Quyết Thắng, TP Sơn La. Điện thoại: 0912.360.575 - 0163.843.6868

- MAXXSPORT VINH
Số 134 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, Nghệ An. ĐT: 0979.798.050

- MAXXSPORT HÀ TĨNH
L1-10 tầng 1 - TTTM Vincom Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Điện thoại: 0941.171.766

- MAXXSPORT QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: TTTM Tuấn Việt, số 1 Suối Me, Đồng Hới, Quảng Bình. Điện thoại: 0973.772.297

- LI-NING KV TP HỒ CHÍ MINH. Điện thoại: 0919.338.568

 

 

 

 

关闭
提示信息
关闭
提示信息
请稍候......
Hỗ trợ trực tuyến