DANH MỤC SẢN PHẨM
Quay lại
Áo thể thao nữ
ATSP026-3
450,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSP026-2
690,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSP026-1
690,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSP022-3
690,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSP022-1
690,000 VND
Áo thể thao nam
ATSP001-2
690,000 VND
Áo thể thao nam
ATSP001-1
690,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSP014-2
590,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSP014-1
590,000 VND
Áo thể thao nam
ATSP007-3
650,000 VND
Áo thể thao nam
ATSP007-1
650,000 VND
Áo thể thao nam
ATSP005-5
790,000 VND
Quần thể thao nữ
AUQN008-1
690,000 VND
Giày thể thao nữ
AGCN002-4
1,590,000 VND
Áo thể thao nam
ATSN027-2
690,000 VND
Áo thể thao nam
APLN031-4
790,000 VND
Áo thể thao nam
APLN031-3
790,000 VND
Áo thể thao nam
APLN031-2
790,000 VND
Áo thể thao nam
APLN031-1
790,000 VND
Áo thể thao nam
APLN021-2
790,000 VND
Áo thể thao nam
APLN021-1
790,000 VND
Áo thể thao nam
APLM399-3
790,000 VND
Áo thể thao nam
APLM399-1
790,000 VND
Quần thể thao nữ
AKSP008-2
740,000 VND
Quần thể thao nam
AKSP001-3
790,000 VND
Quần thể thao nam
AKSP001-1
790,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN193-1
890,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN095-1
890,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN093-2
890,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN093-1
890,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN091-3
890,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN091-2
890,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN089-1
950,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN085-1
990,000 VND
Tất LiNing nữ
AWSN052-1
90,000 VND
Tất LiNing nữ
AWSN048-3
70,000 VND
Tất LiNing nữ
AWSN048-1
70,000 VND
Tất LiNing nam
AWSN045-3
70,000 VND
Tất LiNing nam
AWSN045-2
70,000 VND
Tất LiNing nam
AWSN045-1
70,000 VND
Tất LiNing nữ
AWSN044-2
70,000 VND
Tất LiNing nữ
AWSN044-1
70,000 VND
Tất LiNing nữ
AWSN042-3
70,000 VND
Tất LiNing nữ
AWSN042-2
70,000 VND
Tất LiNing nữ
AWSN042-1
70,000 VND
Tất LiNing nam
AWSN039-3
80,000 VND
Tất LiNing nam
AWSN039-2
80,000 VND
Tất LiNing nam
AWSN039-1
80,000 VND
Tất LiNing nam
AWSN035-3
70,000 VND
Tất LiNing nam
AWSN035-1
70,000 VND
Tất LiNing nữ
AWSN034-3
70,000 VND
Tất LiNing nữ
AWSN034-2
70,000 VND
Tất LiNing nữ
AWSN034-1
70,000 VND
Tất LiNing nam
AWSN031-3
70,000 VND
Tất LiNing nam
AWSN031-2
70,000 VND
Tất LiNing nam
AWSN031-1
70,000 VND
Tất LiNing nam
AWSN023-3
70,000 VND
Tất LiNing nam
AWSN023-2
70,000 VND
Tất LiNing nữ
AWSN022-3
90,000 VND
Tất LiNing nữ
AWSN022-2
90,000 VND
Tất LiNing nữ
AWSN022-1
900,000 VND
Tất LiNing nam
AWSN019-3
70,000 VND
Tất LiNing nam
AWSN019-2
70,000 VND
Tất LiNing nam
AWSN019-1
70,000 VND
Tất LiNing nam
AWSN017-1
150,000 VND
Tất LiNing nữ
AWSN006-3
70,000 VND
Tất LiNing nữ
AWSN006-2
70,000 VND
Tất LiNing nữ
AWSN006-1
70,000 VND
Quần sịp nam
ANKN021-2
190,000 VND
Quấn sịp nam
ANKN017-2
220,000 VND
Quần sịp nam
ANKN017-3
220,000 VND
Quần sịp nam
ANKN017-1
220,000 VND
Quần sịp nam
ANKN013-4
190,000 VND
Quần sịp nam
ANKN013-3
190,000 VND
Quần sịp nam
ANKN013-2
190,000 VND
Quần sịp nam
ANKN013-1
190,000 VND
Quần sịp nam
ANKN007-1
250,000 VND
Quần sịp nam
ANKN005-2
190,000 VND
Quần sịp nam
ANKN005-1
190,000 VND
Quần sịp nam
ANKN001-2
260,000 VND
Quần sịp nam
ANKN001-1
260,000 VND
Mũ lưỡi trai LiNing
AMYN033-2
340,000 VND
Mũ lưỡi trai LiNing
AMYN033-1
340,000 VND
Mũ lưỡi trai LiNing
AMYN027-2
340,000 VND
Mũ lưỡi trai LiNing
AMYN018-1
330,000 VND
Mũ lưỡi trai LiNing
AMYN014-4
290,000 VND
Mũ lưỡi trai LiNing
AMYN014-3
290,000 VND
Mũ lưỡi trai LiNing
AMYN014-2
290,000 VND
Mũ lưỡi trai LiNing
AMYN014-1
290,000 VND
Mũ lưỡi trai LiNing
AMYN007-2
330,000 VND
Mũ lưỡi trai LiNing
AMYN007-1
330,000 VND
Mũ lưỡi trai LiNing
AMYN005-2
330,000 VND
Mũ lưỡi trai LiNing
AMYN005-1
330,000 VND
Mũ lưỡi trai LiNing
AMYN004-2
330,000 VND
Mũ lưỡi trai LiNing
AMYN004-1
330,000 VND
Mũ lưỡi trai LiNing
AMYN001-3
280,000 VND
Mũ lưỡi trai LiNing
AMYN001-2
280,000 VND
Mũ lưỡi trai LiNing
AMYN001-1
280,000 VND
Ba lô thời trang
ABSN076-3
890,000 VND
Ba lô thời trang
ABSN076-2
890,000 VND
Ba lô
ABSN076-1
890,000 VND
Ba lô
ABSN054-2
990,000 VND
Túi xách
ABLM017-2
790,000 VND
Túi xách
ABDN018-2
590,000 VND
Túi xách
ABDN018-1
590,000 VND
Giày cầu lông nam
AYTM069-1
1,400,000 VND
Giày thể thao nữ
AGLN044-2
1,690,000 VND
Giày thể thao nữ
AGLN044-1
1,690,000 VND
Giày thể thao nam
AGLN041-3
1,750,000 VND
Giày thể thao nam
AGLN041-2
1,750,000 VND
Giày thể thao nam
AGLN041-1
1,750,000 VND
Giày thể thao nữ
AGCN098-1
1,390,000 VND
Giày thể thao nữ
AGCN064-1
1,400,000 VND
Áo thể thao nam
APLN001-1
790,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN079-5
790,000 VND
Quần thể thao nam
AKSN079-4
790,000 VND
Giày thể thao nữ
AGCM076-3
1,300,000 VND
Giày thể thao nữ
AGCM076-2
1,300,000 VND
Giày thể thao nữ
AGCM076-1
1,300,000 VND
Giày thể thao nam
AGCM055-2
1,300,000 VND
Giày thể thao nam
AGCM055-1
1,300,000 VND
Áo thể thao nữ
AWDM258-3
790,000 VND
Áo thể thao nam
AUDL019-6
595,000 VND
Áo thể thao nam
AUDL015-2
790,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSM188-2
490,000 VND
Áo thể thao nam
ATSM175-3
570,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSM154-5
420,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSM154-4
420,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSM154-1
420,000 VND
Áo thể thao nam
ATSM025-7
550,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSM022-3
550,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSM022-2
550,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSM022-1
550,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSL034-6
520,000 VND
Áo thể thao nam
APLM123-3
880,000 VND
Áo thể thao nam
APLK191-5
750,000 VND
Áo thể thao nam
APLK191-3
750,000 VND
Áo thể thao nam
APLK185-1
760,000 VND
Quần thể thao nam
AKSM127-4
650,000 VND
Áo thể thao nữ
AHSM088-2
480,000 VND
Áo thể thao nữ
AHSM088-1
480,000 VND
Áo thể thao nữ
AHSM058-2
590,000 VND
Áo thể thao nữ
AHSM026-3
580,000 VND
Áo gió nam
AFDM069-4
1,300,000 VND
Áo thể thao nam
APLN005-3
790,000 VND
Áo thể thao nam
ATSM341-1
790,000 VND
Áo thể thao nữ
ATSM196-4
590,000 VND
Áo thể thao nam
APLN033-1
850,000 VND
Áo thể thao nam
APLN029-1
850,000 VND
Áo thể thao nam
APLN017-2
850,000 VND
Áo thể thao nam
APLN017-1
850,000 VND
Áo thể thao nam
APLN013-3
790,000 VND
Áo thể thao nam
APLN009-2
850,000 VND
Áo thể thao nam
APLN009-1
850,000 VND
Áo thể thao nam
APLN007-2
860,000 VND
Áo thể thao nam
APLN007-1
860,000 VND
Giày thể thao nam
AGWM005-1
1,900,000 VND
Giày thể thao nữ
AGCM068-1
1,500,000 VND
Giày thể thao nam
AGCM043-1
1,500,000 VND
Quần thời trang nam
AKLM705-3
950,000 VND
Quần thời trang nam
AKLM595-4
950,000 VND
Quần thời trang nam
AKLM595-3
950,000 VND
Quần thời trang nam
AKLM665-3
1,090,000 VND
Áo lông vũ nữ
AYML014-1
2,590,000 VND
Áo lông vũ nữ
AYML008-1
2,800,000 VND
Áo lông vũ nữ
GYML032-2
1,990,000 VND
Áo lông vũ nữ
AYML042-1
1,990,000 VND
Áo lông vũ nữ
AYML012-2
2,280,000 VND
Áo lông vũ nữ
GYML032-1
1,990,000 VND
Áo lông vũ nữ
AYML022-5
2,150,000 VND
Áo lông vũ nữ
AYML012-1
2,280,000 VND
Quần gió nam
AYKM199-2
890,000 VND
Giày thể thao nam
GLKM089-4
1,490,000 VND
Giày thể thao nam
GLKM089-3
1,490,000 VND
Giày thể thao nam
GLKM089-1
1,490,000 VND
Giày thể thao Nữ
GLKM086-3
1,490,000 VND
Giày thể thao Nữ
GLKM086-2
1,490,000 VND
Quần gió nam
AYKM281-2
950,000 VND
Quần gió nam
AYKM281-1
950,000 VND
Quần gió nữ
AYKM224-3
890,000 VND
Quần gió nữ
AYKM224-1
890,000 VND
Quần gió nam
AYKM199-3
890,000 VND
Quần gió nam
AYKM199-1
890,000 VND
Áo gió nữ
AJDM224-2
1,190,000 VND
Áo gió nam
AJDM199-2
1,390,000 VND
Áo gió nam
AFDM281-2
1,290,000 VND
Áo gió nam
AFDM281-1
1,290,000 VND
Áo gió nam
AFDM231-3
1,250,000 VND
Áo gió nam
AFDM231-2
1,250,000 VND
Áo gió nam
AFDM231-1
1,250,000 VND
Áo gió nữ
AFDM214-1
1,290,000 VND
Áo gió nữ
AFDM212-1
1,190,000 VND
Giày thể thao nữ
AGCM126-3
1,350,000 VND
Giày thể thao nam
AGCM115-2
1,390,000 VND
Áo lông vũ nữ
AYMM104-1
2,190,000 VND
Quần gió nam
AYKM195-1
890,000 VND
Quần gió nam
AYKM193-2
890,000 VND
Áo nỉ thể thao nam
AWDM589-1
1,190,000 VND
Áo nỉ thể thao nữ
AWDM566-2
990,000 VND
Áo nỉ thể thao nữ
AWDM566-1
990,000 VND
THÔNG TIN LIÊN HỆ Tắt

Liên hệ

CÁC ĐIỂM BÁN LI-NING CHÍNH HÃNG:

I. HỆ THỐNG LI-NING CONCEPT:

- LI-NING TIMES CITY
Địa chỉ: Shop D2-05 Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024.3200.6708

- LI-NING ROYAL CITY
Địa chỉ: Shop B2-R4 - 01 - số 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024.62620835

- LI-NING SAVICO MEGA MALL
Địa chỉ: Shop 101 - T1 - số 07 - 09 Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: 024.6257.3237

- LI-NING THE GARDEN
Địa chỉ: Shop S21 - T2 - khu đô thị The Manor, đường Mễ Trì, Mỹ Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.3787.6913

- LI-NING VINCOM BÀ TRIỆU
Địa chỉ: L3 - 62, TTTM Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội. Điện thoại: 0125.5115.330

- LI-NING BIGC THĂNG LONG
Địa chỉ: Shop 16, 17, tầng 1, 222 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.3783.2945

- LI-NING HỒ TÙNG MẬU
Địa chỉ: Số 23 đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.6666.2898

- LI-NING CHÙA BỘC 
Địa chỉ: Số 55 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 0243.212.7524

- LI-NING HÀNG BÔNG
Địa chỉ: Số 124, Hàng Bông, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.3200.9721

- LI-NING HÀNG BÔNG
Địa chỉ: Số 58, Hàng Bông, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.3938.1114

- LI-NING TÔN ĐỨC THẮNG
Địa chỉ: Số 227, Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 024.3513.4557

- LI-NING HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 145, Km10, Trần Phú, Hà Đông, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024.3354.0816

- LI-NING NGUYỄN THÁI HỌC
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học, Quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 024.3734.7782

- LI-NING AEON MALL LONG BIÊN
Địa chỉ: Số 27 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: 024.6666.7261

- LI-NING HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 94, Cầu Đất, TP Hải Phòng. Điện thoại: 0225.384.3198

- LI-NING VINCOM HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 1 Lê Thánh Tông – Quận Ngô Quyền – Thành phố Hải Phòng. Điện thoại: 0225.229.9918

- LI-NING VINCOM VIỆT TRÌ
Địa chỉ: Gian hàng L11-12, TTTM Vincom Việt Trì, Số 2 Quảng trường Hùng Vương, P Việt Trì, Phú Thọ.

- LI-NING VĨNH PHÚC
Địa chỉ: Số nhà 44-46 đường Mê Linh, phường Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Điện thoại: 02113843388

- LI-NING AEON MALL BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Gian hàng F31 - TTTM AEON Mall Bình Dương - Khu phức hợp Canary, Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 02743799493

- LI-NING VẠN HẠNH
Địa chỉ: Ô số 02-3, Tầng 2, Số 11, Đường Sư Vạn Hạnh kéo dài, phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0283.6366.631

- LI-NING THƯỜNG TÍN
Địa chỉ: Số 218 Phố Ga – thị trấn Thường Tín, Hà Nội. Điện thoại: 0968.319.401

- LI-NING THẠCH THẤT
Địa chỉ: 12 đường 419 Bình Phú, Thạch Thất,  Hà Nội. Điện thoại: 0986.220.686

- LI-NING THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Số 413 Lương Ngọc Quyến - TP.Thái Nguyên. Điện thoại: 020.86550999

- LI-NING HÒA BÌNH
Địa chỉ: 601 Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Điện thoại: 0918.983.668/ 0985.736.686

- LI-NING LẠNG SƠN
Địa chỉ: Số 22 Lê Lợi - Tp.Lạng Sơn. Điện thoại: 0948.606.666

- LI-NING HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 95 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương. Điện thoại: 0320.385.6161

- LI-NING CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
Địa chỉ: Số 20 Trần Phú, Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh. Điện thoại: 0169.345.1286

- LI-NING HẠ LONG - QUẢNG NINH
Địa chỉ: Số 397/399 Lê Thánh Tông - Tp.Hạ Long - Quảng Ninh. Điện thoại: 0169.345.1286

- LI-NING NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Số 213 Hai Bà Trưng - TP.Nam Định. Điện thoại: 0350.352.9921

- LI-NING THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 10 Lê Quý Đôn kéo dài, TP Thái Bình. Điện thoại: 0979.027.783 - 0968.600.656

- LI-NING THANH HÓA
Địa chỉ: 378 Trần Phú, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0977.999.296

- LI-NING VINH
Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh. Điện thoại: 0979.798.050.

- LI-NING SƠN LA
Địa chỉ: 79 Trường Chinh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 0963.909.395


II - HỆ THỐNG MULTI - SIÊU THỊ:


- MAXXSPORT ROYAL CITY
Địa chỉ: Gian hàng B2-R3-18, 19  - TTTM Royal City - 72A Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Hà Nội. Điện thoại: 024.6666.1898

- MAXXSPORT HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 15 đường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: 024.3200.3187

- MAXXSPORT YÊN BÁI
Địa chỉ: L1-05, tầng 1 TTTM Vincom Yên Bái, tổ 64,65,67 đường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái. Điện thoại: 0216.222.0299

- MAXXSPORT VINCOM HẠ LONG
Địa chỉ: Gian hàng L1-01, TTTM Vincom Center Hạ Long, Khu cột Đồng Hồ, P.Bạch Đằng, TP.Hạ Long. Điện thoại: 033.246.0546

- MAXXSPORT VĨNH YÊN
Địa chỉ: Số 3, Tòa nhà Kết Hiền, đường Mê Linh, Phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0911.279.263

- MAXXSPORT BẮC NINH
Địa chỉ: Số 202 Trần Phú, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 02.222.221.886

- MAXXSPORT AEON BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: F25 Tầng 1 - TTTM AEON - Bình Dương CANARY, Khu Phức hợp CANARY, Đại Lộ Bình Dương, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 065.037.63476

- CỬA HÀNG THỂ THAO LI-NING, ADIDAS SƠN TÂY
Địa chỉ: Số 48 Phùng Khắc Khoan, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Điện thoại: 0914.899.412

- LI-NING SƠN TÂY
Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Thái Học, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Điện thoại: 0242.346.1000

- GO SPORT
ĐC: Số 42 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0888.117.999 

- THẾ MỪNG SPORT
Địa chỉ: 259 Đường Cao Lỗ, Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội (Đối diện UBND xã Uy Nỗ). Điện thoại: 0987.990.799 - 024.3883.2462

- MAXXSPORT BẮC GIANG
Địa chỉ: Số 139 Lê Lợi - TP. Bắc Giang. Điện thoại: 0948.606.666

- HẢI DƯƠNG SPORT (SƠN LA)
Địa chỉ: Số 283 Chu Văn Thịnh - Tô Hiệu - TP. Sơn La (Cách chợ trung tâm 500m bên tay phải đi về hướng Hà Nội). Điện thoại: 0963.909.395

- MAXXSPORT LẠNG SƠN
Số 63 đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn. Điện thoại: 0982.969.111

- MAXXSPORT VINH
Số 134 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, Nghệ An. ĐT: 0979.798.050

- MAXXSPORT HÀ TĨNH
L1-10 tầng 1 - TTTM Vincom Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Điện thoại: 0941.171.766

- MAXXSPORT QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: TTTM Tuấn Việt, số 1 Suối Me, Đồng Hới, Quảng Bình. Điện thoại: 0973.772.297

- LI-NING KV TP HỒ CHÍ MINH. Điện thoại: 0919.338.568

 

 

 

 

关闭
提示信息
关闭
提示信息
请稍候......
Hỗ trợ trực tuyến